Podpora od Nadace ČEZ

Spolek přátel Krkonošské přírody obdržel nadační příspěvek od Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů HKK PR21/47398 na podporu ochrany přírody a rozvoj strážní služby v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu. Děkujeme!